top of page
ANSÖKAN OM UTREDNING

Krav för att ansöka om utredning

- Uttömt alla ordinära rättsmedel 
- Har INTE advokat/ombud
- Får INTE hjälp från annan organisation


 


OSKYLDIG.ORG är en organisation som kämpar för att befria felaktigt dömda personer. Vi utreder rättsfall där den dömde påstår sig vara oskyldig.  Detta innebär att organisationen åtar sig uteslutande att bedriva ärenden där den dömde vill få hjälp med ett resningsärende.


OSKYLDIG.ORG förbehåller rätten att avgöra vilka ärenden vi vill arbeta med. Vi understryker att mottagandet av en ansökan om hjälp inte är ett bifall. För att vi ska avgöra om det finns skäl för resning i ditt fall måste vi först utreda vilka förutsättningar som finns och noga kontrollera om de formella kraven är uppfyllda i fallet. 

För att påbörja ansökningsprocessen måste du först och främst kontakta oss. Vi kommer därefter att ta kontakt och be dig om kompletteringar. Dessa kommer att användas för att avgöra om vi kan utreda ditt fall närmare och tillhandahålla hjälp. Det är därför av vikt att beskriva ditt ärende utförligt och med ärlighet

 

Anhörig eller kontaktperson får ta första kontakt. Observera vi måste få fullmakt av den som ansöker om hjälp (den dömde). Utan fullmakt kommer inte kunna kunna fortsätta med utredningen. Vi avvaktar i sådant fall på att få in all dokumentation.

Vi ber dig noggrant avväga om du vill ansöka om hjälp från oskyldig.org och respektera att vi inte kan garantera att vi kommer att driva ditt ärende. Använd kontaktformuläret för att påbörja ansökningsprocessen.  

 

Observera: Vi kan inte garantera att ditt ärende utreds närmare genom en ansökan. Handläggningen och svarstiden beror på ett flertal omständigheter som vi nuläget ej kan råda över.

Ansökan om utredning
(skickas till utredare)

 

Tack, din ansökan har skickats

bottom of page