IMG_0625.jpg

OSKYLDIG.ORG är en ideell organisation vars syfte och ändamål är att främja rättssäkerhet genom att utreda påståenden om oskuld i lagakraftvunna brottmålsdomar. Vårt arbete är att utreda underlaget i brottmål och kämpa för att ingen ska dömas felaktigt och oskyldigt för ett brott som de inte har begått. Genom utredningen vill vi bidra till att felaktigt dömda personer erhåller det material som krävs för att visa sin oskuld och ansöka om resning. Organisationen besitter kunskap, kontakter och erfarenhet från andra projekt runtom i världen.

IP-logo.jpg
logoIN.gif