top of page
IMG_0625.jpg

OSKYLDIG.ORG är en ideell organisation vars syfte och ändamål är att främja rättssäkerhet genom att utreda påståenden om oskuld i lagakraftvunna brottmålsdomar. Vårt arbete består av att granska processmaterial, domar, övrigt underlag och omständigheter samt kämpa för att ingen ska dömas felaktigt och oskyldigt för ett brott som de inte har begått. Genom utredningen vill vi bidra till att felaktigt dömda personer erhåller det material som krävs för att ansöka om resning. Organisationen besitter kunskap, kontakter och erfarenheter från övriga projekt runtom i världen. Oskyldig.org vill även främja forskningen på området och bidra till ökad kunskap om rättsäkerhetsbrister och riskfaktorer avseende felaktiga fällande domar.

IP-logo.jpg
logoIN.gif
bottom of page